Líneas disponibles de Financiación:

 

ICO Empresas y Emprendedores 2016

Financiación orientada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en el territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. También pueden solicitar financiación particulares y comunidades de propietarios para rehabilitación de viviendas. 

 

ICO Garantía SGR/SAECA 2016

ICO Crédito Comercial 2016

ICO Fidelidad y Crecimiento 2016

ICO Pagarés y Bonos de Empresas 2016

ICO Innovación Fondo Tecnológico

ICO Comercio Minorista 2016

Financiación orientada a autónomos y pymes con domicilio social y fiscal o establecimiento en  España que desarrollen su actividad dentro del sector del comercio al por menor.

 

 

AXUDAS IGAPE:

**********************************************************************

 

PROGRAMA REACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNÓSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓN DE EMPRESA DIXITAL E INDUSTRIA 4.0 (2016)

 FINALIDADE / OBXECTIVO

O programa Re-accionaTIC queda configurado como un programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos, permítelle ás pemes executar proxectos de mellora en distintos ámbitos: diagnóstico de capacidades e oportunidades para a aplicación de solucións Industria 4.0; diagnóstico para a aplicación de solucións dixitais na empresa; acompañamento na posta en marcha de solucións Industria 4.0; xeración de modelos e simulación industrial; soporte para a adopción e despregamento de solucións en mobilidade; asistencia na implantación de solucións dixitais innovadoras para a mellora da xestión empresarial; e acompañamento na definición e posta en marcha de estratexias de Marketing Dixital. 

MAS INFORMACION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AXUDAS AOS SERVIOS DE ANÁLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO (PROGRAMA REACCIONA)

FINALIDADE / OBXECTIVO

O programa Re-Acciona queda configurado como un programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas mediante procedemento aberto, permítelle ás pemes executar proxectos de mellora en distintos ámbitos: análise de negocio, profesionalización (en vendas, produción, calidade, imaxe corporativa e financiamento) e desenvolvemento estratéxico (construción de estratexia, execución de plans, planificación da sucesión en empresa familiar, reorientación de negocio, e cooperación). 

MAS INFORMACION

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)

 FINALIDADE / OBXECTIVO

Proxectos dirixidos a investimentos en obra civil e maquinaria e outros bens de equipamento para a creación dun novo establecemento ou ampliación dun xa existente que presentan un elevado potencial de creación de emprego directo e indirecto. 

MAS INFORMACION


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BEI (2015)

FINALIDADE / OBXECTIVO

Ao obxecto de complementar os instrumentos de financiamento público existentes no mercado, o Igape pon a disposición das empresas galegas estes recursos en dúas modalidades diferenciadas: 

- Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de capital circulante estable que permita as empresas fortalecer a súa estrutura financeira e acometer plans de crecemento. Pagamento de provedores por aprovisionamento de mercadorías, acredores por prestación de servizos, arrendamentos e/ou subministracións, gastos de persoal, impostos e tributos, gastos financeiros asociados á operativa, e primas de seguros en cobertura de riscos asociados á actividade empresarial. 

- Préstamos Igape-BEI-Investimento: Facilitar financiamento destinado a investimentos en Galicia, con carácter complementario ao financiamento privado 

MAS INFORMACION


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE. 

FINALIDADE / OBXECTIVO

Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas galegas que se atopen nunha situación de crise, mediante a concesión de axudas de salvamento e/ou reestruturación.

 

MAS INFORMACION