Asesoría Grupo Riazor
Asesoría Grupo Riazor

Título

 

AXUDAS DESTINADAS A ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, MERCANTÍS E INDUSTRIAIS AFECTADOS POLOS INCENDIOS

 

 

Finalidad / Objetivo

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para reparar os danos e perdas que, como consecuencia dos incendios acaecidos en outubro de 2017, se ocasionaron en establecementos comerciais, mercantís
e industriais, incluídos no ámbito competencial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

Tipos de apoyo

Axudas en réxime de concorrencia non competitiva.

 

Beneficiarios potenciales

As persoas físicas e xurídicas que desenvolvan actividades empresariais e/ou profesionais, incluídas no ámbito competencial desta consellería, en que se produciron danos.

Para estes efectos, consideraranse os danos causados nas súas edificacións, instalacións, maquinaria, bens de equipamento, vehículos, mobiliario, utensilios e existencias, sempre e cando estean afectos ás devanditas actividades empresariais e/ou profesionais.

 

Sectores incentivables

Todos.

 

Inversiones o gastos computables

O investimento subvencionable será a adquisición dos activos destinados á reparación ou reposición das edificacións, instalacións, maquinaria, bens de equipamento, vehículos, mobiliario, utensilios e existencias danados polos incendios e adquiridos desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.

2. Os beneficiarios terán de prazo para executar o proxecto subvencionado ata o 30 de setembro de 2018, e para presentar a documentación xustificativa ata o 30 de outubro de 2018.

 

Cuantía de las ayudas

A axuda será do 75 % do valor neto contable ou do reflectido no informe pericial de taxación, de ser o caso, dos elementos danados.

O límite máximo subvencionable por beneficiario será de 600.000 euros, e non poderá exceder os 100.000 euros no caso de existencias e os 500.000 euros no caso dos demais conceptos.

En función das dispoñibilidades orzamentarias e atendido o número de solicitudes admitidas, esta porcentaxe poderá elevarse ata o 100 % do investimento.

 

Plazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

**DECLARACIONES DE RENTA Y PATRIMONIO

 

SOLICITE UN PRESUPUESTO ADAPTADO A SU EMPRESA O GESTION A REALIZAR  SIN COMPROMISO.

 

REALICE SU CONSULTA O ASESORAMIENTO DE FORMA GRATUITA.

¡ NOSOTROS LO HACEMOS POR TI !

 

 Para que no pierdas tiempo en tu trabajo recogemos la documentación en la sede de tu empresa y también nos encargamos de la cumplimentación y presentación de solicitudes y procedimientos laborales y fiscales en los organismos públicos correspondientes.

Contacto

Asesoría Grupo Riazor

Avda. Buenos Aires 8

15004 A Coruña

 

Correo electrónico: info@asesoriagruporiazor.es

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
© Asesoría Grupo Riazor

Página web creada con 1&1 Mi Web.